دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید عباس   پورهاشمی

پست الکترونیکی : a-poorhashemi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : نانسی فرانسه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : استراسبورگ فرانسه

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : یوکم کانادا

سوابق اجرایی

 

1- عضو هیأت علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ( از 1384 )

2- سرپرست گروه حقوق محیط زیست علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران (1391)

3 - سرپرست دفتر اطلاع رسانی و آموزش های حقوقی کارشناسان وشهروندان معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1389)

4-عضو حقوقدان کمیسیون توافقات بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(1391-1389)

5ـ مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز  (ترم اول 1381 1380)

6- وکیل و مشاور حقوقی مرکز مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ( از 1387)

7ـ عضو کانون وکلای بین المللی ( از 1388)

8- وکیل و مشاور حقوقی دعاوی بین المللی شرکتهای ایرانی و خارجی از قبیل بانک صادرات ایران، شرکت هواپیمائی ایرفرانس و ک ال ام و...... (1388)

 عضویت در جوامع علمی

ـ عضو کانون وکلای بین المللی از 1388

(http://www.ibanet.org)

ـ عضو مرکز مطالعات حقوق بین الملل و جهانی شدن دانشگاه یوکم مونترال کانادا از 1392

 (http://www.cedim.uqam.ca/spip.php?article18)

ـ عضو کمیته داوری کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 1394

(http://wedi.ut.ac.ir)

ـ عضو کمیته علمی کنفرانس ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، 1392

 (http://www.iscconferences.com/467/fa/Content/2177)

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی حقوق محیط زیست

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-11-1384

سید عباس پورهاشمی

سید عباس پورهاشمی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^